Phone: +886-533-5419 Email: hsing.fatang@msa.hinet.net

7寸2(三合)彩色電木羅盤N

系列: ������������/������

ISBN: 1232217257

出版社: 日星堂出版社

裝訂: 平裝

作者: 台灣日星堂


庫 存:充足

原價:NT$4300    特價 :NT$3784元 (8.8折)


  同類推薦
7
2三合盤

羅盤層次使用說明

【第一層】天池羅盤中間為天池。

【第二層】先天八卦。

【第三層】天干黃泉又名八路、煞黃泉。

【第四層】劫曜煞。

【第五層】地盤正針二十四山。

【第六層】透地六十龍。

【第七層】貪狼九星盤。

【第八層】人盤中針二十四山。

【第九層】人盤四十八分金。

【第十層】六十四卦內盤卦數。

【十一層】人盤一百二十分金。

【十二層】天盤逢針二十四山。

【十三層】天盤一百二十分金。

【十四層】天度甲子。

【十五層】渾天星度五行。

【十六層】星度五行吉凶。

【十七層】星度吉凶盤。

【十八層】廿八宿五行。

【十九層】周天三百六十度。